Cleanroom perslucht

Perslucht regeling voor gebruik in cleanroom

Cleanroom perslucht in een stofarme ruimte van hoge kwaliteit dient afgestemd te zijn op de ISO-classificatie van die specifieke ruimte in rust. Moderne luchtbehandelingsystemen gebaseerd op adsorptie- en verwarmingsprocessen worden gebruikt om de kwaliteit van perslucht te waarborgen. De technische omschrijving van perslucht voor de diverse industrieën en laboratoria kunnen zodoende aanzienlijk variëren. De mate van reiniging die nodig is voor een bepaald gebruik zal afhangen van de specifieke vereisten voor die toepassing. Het is voor persluchtgebruikers van belang zich bewust te zijn van mogelijke verontreinigingen, de effecten van deze contaminaties en de mogelijke oplossingen voor succesvolle bestrijding.
 

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN VAN PERSLUCHT

Voor kritische industriële toepassingen voor perslucht wordt in een cleanroom een vochtgehalte met een dauwpunt lager – 73°C aangehouden en een gehalte aan kooldioxide minder dan 1 ppm en een lager gehalte aan koolwaterstofdamp dan 0.003 ppm. In minder kritieke gebieden is een dauwpunt van – 40 °C of zelfs, voor nog minder kritische toepassingen + 4,4 ° C aanvaardbaar.
Voor lucht die ingeademd wordt is het essentieel dat deze lucht zuurstof bevat tussen 18 en 23 %. Voorts moet de concentratie van giftige en schadelijke verontreinigende stofdampen uiteraard op een aanvaardbaar laag niveau zijn. De kwaliteit van de perslucht die in een cleanrooms gebruikt wordt dient te vallen binnen de grenzen van de ISO-classificatie van dat vertrek in rust.


 Terug

Werkwijze van HIGHCARE Cleanrooms

HIGHCARE gebruikt een internationaal erkend stappenplan om de belangrijkste fases te doorlopen en daarmee het risico op budgetoverschrijdingen te beperken.

Meer informatie