Werkwijze

De werkwijze van HIGHCARE cleanrooms is gebaseerd op de principes van Projectmatig Werken: faseren, beheersen en beslissen. Door het ontwikkelings- en realisatieproces op te delen in een aantal fasen en iedere fase af te sluiten met een evaluatie en beslismoment, wordt voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan. Ook worden hierdoor risico’s met betrekking tot tijds- en budgetoverschrijdingen nagenoeg uitgesloten.

HIGHCARE cleanrooms hanteert daarom het navolgende stappenplan:


 • 1 .
  Het startpunt is een eenvoudige handmatige ruwe schets van de projectingenieur

  Een schets is eenvoudig en praktisch element om het ontwerpproces te starten: een praatstuk. Deze wordt ad hoc gemaakt tijdens het kennismaking- en oriëntering-gesprek. Tijdens dit gesprek komen ook zaken aan de orde zoals waar de cleanroom komt te staan en hoe groot de diverse cellen, als productieruimte en de diverse luchtsluizen, bij benadering worden. Maar misschien ook al het taakstellende budget en het gewenste moment van ingebruikname.
 • 2 .
  Welke norm of classificatie van de cleanroom

  Het vaststellen van de norm of classificatie van de cleanroom en de branche zijn van belang voor het aantal ondersteunende voorzieningen zoals sluizen en sanitaire ruimten.
  Is alléén stof belangrijk? DCC, anorganische materie. Of vormen ook micro-organismen, LCC organische materie, een risico? Elke branche kent zijn specifieke eisen.
 • 3 .
  Daarna volgt de eerste tekening van HIGHCARE

  Uw schets vertaalt HIGHCARE in een tekening, het ‘schetsontwerp’ en stuurt deze retour ter beoordeling. In nauw overleg met u optimaliseren we de tekening en zo ontstaat een definitief schetsplan.
 • 4 .
  Dit schetsplan is de basis voor een indicatieprijs

  Cleanrooms zijn altijd unieke ruimtes en gemiddelde prijsniveaus per vierkante meter zijn daarom onbetrouwbaar. Opdrachtgevers ontvangen graag in een vroeg stadium een kostenindicatie en hebben een hekel aan meerwerk. Een ‘schetsontwerp’ is een noodzaak om een bruikbare indicatieprijs te kunnen samenstellen. Hierna volgt een conceptaanbieding. Zonder de gebouw gebonden kosten.
 • 5 .
  Engineering voor een vast percentage van de prijs; later te korten op de aanneemsom.

  HIGHCARE start op basis van een vaste vergoeding aan de engineering van de cleanroom. Dit noemen we de DQ-fase, design qualification, volgens een internationale werkwijze. De binnen-box wordt ontwerptechnisch geplaatst in het gebouw, de buiten-box. De indicatieprijs is gebaseerd op een stand-alone cleanroom zonder aansluitleidingen.
 • 6 .
  Het vaststellen van de voorzieningen per ruimte

  Voor de DQ-fase is het van belang de gewenste utilities te bepalen. Het verbruik per afname punt, de gelijktijdigheid, de locatie op de wanden of in het plafond. De lichtsterkte op werkbladniveau. De drukcascade tussen de ruimtes onderling. Het circulatievoud van de lucht.
 • 7 .
  Het bespreken en samenstellen van het definitieve ontwerp, de aanneemsom en de planning

  In de laatste fase van de engineering heeft HIGHCARE de volledige cleanroom gedimensioneerd en zijn alle gegevens bekend. In overleg met de opdrachtgever wordt de aanneemsom en het definitieve ontwerp vastgesteld. Het project is uitvoering gereed.

Belangrijke keuzes:

cleanroom ontwerp start met schets
Cleanroom ontwerp: start met schets
validatie en ISO certificatie van de cleanroom
Validatie en iso-classificatie
cleanroom eisen
cleanroom eisen ISO
Een cleanroom box in box wordt als zelfstandige unit losstaand geplaatst in een bedrijfsgebouw
Box in box cleanroom
cleanroom prijzen voor het flexibele systeem van Highcare Cleanrooms
Flexibiliteit verdient zich terug
beloopbaar plafond of toegankelijk
Beloopbaar plafond of toegankelijk?
cleanroom bouwtijd
Bouwtijd cleanroom
Extra clean dry air XCDA en clean dry air CDA
XCDA en CDA
Flush en sanitair
Flush en sanitair ontwerpen
UPW in een HIGHCARE cleanroom wordt toegepast voor het reinigen met ultra schoon water
UPW, ultra pure water
ultrasoon reinigen met een losstaande unit in een HIGHCARE cleanroom
Ultrasoon reinigen met UPW
Perslucht regeling voor gebruik in cleanroom
Cleanroom perslucht
cleanrooms huren (leasen)
Cleanrooms huren (leasen)
 Terug

Werkwijze van HIGHCARE Cleanrooms

HIGHCARE gebruikt een internationaal erkend stappenplan om de belangrijkste fases te doorlopen en daarmee het risico op budgetoverschrijdingen te beperken.

Meer informatie