Fraud Blocker Cleanroom overdruk - Highcare Cleanrooms drukcascade in Pa, interlock
overdruk, tussen twee ruimtes

Cleanroom overdruk

Cleanroom overdruk

Cleanroom overdruk stopt de toestroom van externe lucht. Tijdens het openen van een schuifdeur blokkeert de overdruk de toegang voor ‘vervuilde’ lucht. Meestal is de luchtdruk buiten deze cleanroom van een lagere klasse of gecontamineerd, ‘besmet’.
 

Over en Onderdruk

Drukverschillen tussen ruimtes worden gebruikt om de buitenomgeving of de cleanroom te beschermen tegen ‘vervuilde’ lucht.
Drukverschillen worden gebruikt tussen ruimtes door met over- en onderdruk, ‘sluizen’ te creëren en zo contaminatie te voorkomen; geen vermenging van producties met ‘besmette’ lucht, bijvoorbeeld harttabletten versus maagzuurremmers.
 

Drukcascade

Het drukverschil tussen de cleanrooms wordt uitgedrukt in pascal’s ten opzichte van de buitenbox. Met de binnenbox wordt bedoeld alle cleanroomruimtes. De buitenbox is het gebouw waarin de cleanroom staat. Het drukverschil, de over- of onderdruk, tussen de ruimtes onderling wordt per ruimte vergeleken ten opzichte van de druk in het totale gebouw, de buitenbox. De druk in de buitenbox dient als referentie voor alle ruimtes. Onderling vormen de luchtdrukken tussen de ruimtes een cascade van verschillen; met steeds de buitenbox als referentiepunt. De drukcascade is een verdeling tussen de ruimtes van verschillende klassen en of contaminatie-risico‘s.
 

Betrouwbare overdruk

Het drukverschil tussen de schonere zone naar de minder schone zone. Een hoger drukverschil tussen aangrenzende zones kan eenvoudig worden geregeld, maar voorzichtigheid is geboden om onaanvaardbare turbulentie te voorkomen.
Het drukverschil moet voldoende groot en stabiel zijn zodat de richting van de luchtstroom niet wordt verstoord. Het drukverschil -cascade- moet zorgvuldig worden overwogen, of het alleen wordt gebruikt of in combinatie met andere technieken en concepten voor contaminatie bestrijding.
Het drukverschil tussen aangrenzende cleanrooms of schone zones met een verschillende reinheidsniveau’s moet typisch liggen in het bereik van 5 Pa tot 20 Pa, om deuren te kunnen openen en om onbedoelde dwarsstromen als gevolg van turbulentie te voorkomen.
De statische druk tussen cleanrooms van verschillende klasse, en cleanrooms met niet-geclassificeerde gebieden kan worden vastgesteld en onderhouden met behulp van verschillende luchtstroombalanceringstechnieken. Deze omvatten zowel actieve / geautomatiseerde als passieve / handmatige systemen die zijn geconfigureerd om de relatieve hoeveelheid te compenseren, die worden afgeleverd of verwijderd uit elke ruimte door het luchtkanaalsysteem, luchtoverdrachtsysteem en eventuele warmte verliezen.
In situaties waarin drukverschillen aan de onderkant van dit bereik worden geaccepteerd, moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te zorgen voor een nauwkeurige meting van de scheidende stroom of druk en om de stabiliteit van de installatie te bewijzen.
<box in box cleanroom>

 

Cleanroom overdruk

De overdruk wordt afgesteld door het beperken van de retourlucht ten opzichte van de aanvoer. Een optimale luchtverdeling in de ruimte zorgt voor een goede doorspoeling met lucht. Aanvoer en retour zijn op elkaar afgestemd. Voldoende luchtwisselingen zorgen dat de classificatie binnen de ISO-grenzen blijft.
 

Hiërarchie tussen sluizen, deuren, doorgangen

Het circulatievoud en de grootte van het drukverschil compenseren het openen van een deur en bepalen de hersteltijd. Belangrijk is de hiërarchie tussen de schuifdeuren en of andere doorgangen, omdat overdruk snel verdwijnt. Drukverschillen moeten met een interlock systeem beschermd worden.
 

Interlock systeem

De schuifdeur, doorgeefkast of draaideur mag nu open mits alle anderen daarna op slot schiten. Hiervoor zorgt een interlock systeem. Het bepaald de hiërarchie. Het dient slechts als waarschuwing, hulpmiddel voor operators. Het heeft niet de intentie een ruimte hermetisch af te sluiten.

 

Voorkom naden en kieren

Cleanroom overdruk verdwijnt als sneeuw voor de zon door kleine kieren en gaten. Een slotgat of wandcontactdoos kan de oorzaak zijn. Luchtdicht is alleen een ballon. In een cleanroom proberen we het lekverlies te beperken.

Terug

Vestigingsadres

Ellen Pankhurststraat 1
5032 MD TILBURG
Noord Brabant, Nederland

 

KvK nr.56268629
BTW nr.NL852049572B01