Cleanroom kopen

cleanroom kopen aanschafprijs

Het aanschaffen van cleanroom verloopt meestal in stappen. Een cleanroom kopen is een groei proces op basis van ‘voortschrijdend inzicht’. Zo ontstaat een uniek ontwerp. Tijdens gesprekken neemt de kennis toe en verandert het schetsontwerp in een definitief plan. Het is in de praktijk meestal niet de scherpste prijs die doorslaggevend is, maar de prettige samenwerking.
De nieuwe cleanroom noemen we de ‘binnenbox’ en het gebouw waarin deze wordt geplaatst de ‘buitenbox’. Een aantal vragen die we samen met u willen beantwoorden:
– Is de locatie bekend?
– De binnen maten van de buitenbox: vrije hoogte, breedte, lengte?
– De maten van ruimtes in de binnenbox?
– Waarvoor worden de cleanrooms gebruikt?
– Waar bevinden zich in deze ruimtes de werkplekken?
– Zijn er foto’s en tekeningen van de bedrijfshal/ruimte?
– Welke apparatuur gaat u in de cleanroom plaatsen?
– Hoeveel personen gaan er werken?
– Is er een schetsontwerp van de goederen- en personeelsstroom?
– Wat is bekend over de apparatuur die men gaat gebruiken?

Een cleanroom kopen start meestal met het ontwerpproces. Ervaren cleanroom installateurs zijn in veel gevallen de beste adviseurs. Ze doen het dagelijks. Het is daarom meer een proces van samenwerken en vertrouwen.

 

Schetsontwerp

Het samenstellen van een prijs voor de levering van een cleanroom gebeurt op basis van een schetsontwerp. Tegenwoordig wordt er minder geschetst met een potlood, maar gebruikt men meestal een tekenprogramma op een computer. We kunnen daarbij assisteren en zijn u graag van dienst. Opzoek naar de meest ideale plattegrond.

<IFD Bouwen>

 

Utilities

De Bouwtijd van een cleanroom duurt gemiddeld tussen de drie en zes maanden. Het samenstellen van het definitieve ontwerp is de grootste veroorzaker van vertraging. Zo staan de utilities in de werkruimtes meestal nog niet vast. Hiervoor is overleg noodzakelijk met de gebruikers van de ruimtes. Waar komen stroom- en of persluchtaansluitingen, et cetera en wat is de capaciteit. Een cleanroom kopen kan snel mits het onderzoek naar de juiste utilities buiten de aanbieding worden gelaten. Dit zijn vragen die ook op een later tijdstip beantwoord kunnen worden. Elk project wordt door HIGHCARE voor de start van de uitvoering uitgewerkt in een gedegen projectplanning. Daarin ligt vervat dat tussentijdse doelen helder zijn geformuleerd en dat alle bouw- en ontwerp-activiteiten zijn afgestemd op een zo kort mogelijke bouwtijd. Een kort bouwproces is relatief goedkoop. De keuze van de juiste noodzakelijke utilities vraagt veel intern overleg en dat kost meestal meer tijd dan verwacht.

 

Nutsbedrijven

HIGHCARE bouwt volgens de revolutionaire IFD bouwtechnologie dit systeem bekort aanzienlijk de bouwtijd en de kosten. We bouwen met industrieel samengestelde producten die flexibel toepasbaar zijn en ook demontabel op termijn. Maar er zijn ook risico’s. Een belangrijke vertragende factor kan zijn de uitbreiding van de gebouwinstallatie, uitgevoerd door de nutsbedrijven. In sommige steden bedraagt de levertijd meer dan drie maanden. Sinds 1994 bouwt HIGHCARE ‘lean and mean’, dit houdt in dat de projectbenadering en de werkzaamheden beperkt blijven tot de essentie. Resultaat telt en de sleutel tot succes is een projectrealisatie met een economisch interessante prijs en, uiteraard, met inachtneming van de specificaties en randvoorwaarden. De nutsbedrijven houden daar geen rekening mee en hebben hun eigen agenda.

 

Meerwerk en vertrouwen

Discussie over meerwerk is in een normaal bouwproces, van wederzijds vertrouwen voor alle partijen helder en duidelijk. Het zijn de extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de aanneemsom.

 

Bouwtijd van een cleanroom

Samen met medewerkers van de opdrachtgever ontwerpt, ontwikkelt en bouwt HIGHCARE de nieuwe stofarme omgeving. De modulaire, schematische opbouw van het systeem geeft maximale flexibiliteit voor wijzigingen tijdens het ontwerp- en bouwproces. Bouwtijd en kosten kunnen eventueel beïnvloed worden door voortschrijdend inzicht. In nauw overleg met u willen we, door een gedegen ontwerpfase, dit zo veel mogelijk beperken. De sfeer is cooperatief en gericht op samenwerken. De technici van HIGHCARE denken mee en staan aan uw zijde om in nauw overleg uw wensen op te nemen in het ontwerp. Zo ontstaat een unieke productieve cleanroom die we in een zo kort mogelijke tijd aan u opleveren.

Vestigingsadres

Ellen Pankhurststraat 1A
5032 MD TILBURG
Nederland

 

KvK nr.56268629
BTW nr.NL852049572B01