XCDA en CDA

Extra clean dry air XCDA en clean dry air CDA

XCDA en CDA zijn gebaseerd op moderne luchtbehandelingsystemen waarbij adsorptie- en verwarmingsprocessen worden gebruikt om de kwaliteit van perslucht te waarborgen. Het installeren van XCDA en CDA is een specialisme van HIGHCARE en wordt uitgevoerd door vakkundige monteurs. Men stelt hoge eisen aan het materiaal, de uitvoering van het leidingwerk en de onderlinge verbindingen. De juiste specificatie van extreem clean dry air en clean dry air wordt afgestemd op de wensen van de afnemer.
 

Industriële toepassingen

In het algemeen wordt de lucht voor kritische industriële toepassingen een vochtgehalte met een dauwpunt van kouder dan – 73° C aangehouden. Een gehalte aan kooldioxide kleiner dan 1 ppm en een gehalte aan koolwaterstofdamp lager dan 0.003 ppm is een veel gebruikte vereiste. In minder kritieke gebieden is een dauwpunt van – 40° C of zelfs voor nog minder kritische toepassingen van + 4,4 ° C aanvaardbaar. Voor lucht die ingeademd wordt is het essentieel dat deze een zuurstofgehalte bevat tussen 18 en 23 %. Voorts moet de concentratie van eventueel giftige en schadelijke verontreinigende stofdampen uiteraard op een aanvaardbaar laag niveau zijn.
 

De technische omschrijvingen

De technische omschrijvingen voor XCDA, CDA en perslucht kunnen in de diverse industrieën aanzienlijk variëren. Zo is ook de definitie van clean dry air afhankelijk van de applicatie. Het reinigingniveau dat nodig is voor een bepaalde toepassing zal afhangen van de specifieke vereisten voor die toepassing, dientengevolge is het essentieel voor gebruikers van perslucht dat zij zich bewust zijn van potentiële verontreinigingen in systemen, de mogelijke effecten hiervan en de mogelijke oplossingen hiervoor.


 Terug

Werkwijze van HIGHCARE Cleanrooms

HIGHCARE gebruikt een internationaal erkend stappenplan om de belangrijkste fases te doorlopen en daarmee het risico op budgetoverschrijdingen te beperken.

Meer informatie