Cleanrooms huren (leasen)

cleanrooms huren (leasen)

Cleanrooms huren (leasen)is een oplossing voor bedrijven die opzien tegen een investering. Nederland is een unieke startup rijker. Op 20 mei 2015 lanceerde LabForRent een online marktplaats voor vraag naar en aanbod van cleanrooms. Daarmee springen ze in op een groter wordend probleem: de huidige overcapaciteit aan labruimte en het gebrek aan initiatieven die de verhurende en hurende partij met elkaar in contact brengen.
 

Cleanrooms huren

Sharing is caring, een veel gehoorde term die volledig past bij de huidige deeleconomie. LabForRent werkt ook vanuit die deelgedachte, specifiek gericht op cleanrooms en laboratoria. Nederland heeft een duidelijke overcapaciteit aan laboratoriumruimte. Verhuren ligt dan voor de hand en kan aantrekkelijk zijn voor zowel de huurder die niet hoeft te investeren in nieuwbouw als de verhuurder. LabForRent heeft een concept ontwikkeld om leegstand tegen te gaan. Haar online platform http://www.labforrent.nl zet aan tot het gebruiken en delen van cleanrooms of laboratoriumruimte, samenwerking en een bundeling van innovatiekracht. Oprichters Maarten van Dongen en Arthur Tutein Nolthenius leggen uit: “Startende en groeiende bedrijven vinden op LabForRent het overzicht van te huren cleanrooms of laboratoria in Nederland. De verhurende partij bestaat veelal uit science parken, incubatoren, kennisinstellingen én bedrijven. Ons platform moet bovenal de innovatie in Life Sciences stimuleren door samenwerking”.
 

Hoe het werkt

Bedrijven die op zoek zijn naar cleanrooms of labruimte vinden op het platform van LabForRent een actueel overzicht van beschikbare cleanrooms en laboratoria, voorzieningen en ondersteunde diensten voor tijdelijk of langdurig gebruik. De site is gebruiksvriendelijk en stelt de bezoeker in staat het aanbod volledig te filteren aan de hand van zijn wensen. Daarmee creëren we de hoogste kans van slagen. Vervolgens neemt de potentiële huurder contact op met de verhuurder, dus zonder tussenkomst van derden. Huurders kunnen gratis gebruik maken van de online marktplaats van LabForRent. Verhuurders kunnen tegen betaling adverteren. Het platform biedt verhuurders uitstekende mogelijkheden zich onderscheidend te profileren.
 

Aanbod

Het aanbod is sterk verschillend. Er zijn complete lege complexen en gebouwen te huur (of zelfs te koop), maar ook een vleugel met een labruimte in een gebouw of een aparte cleanroom. Daarnaast hebben een aantal bedrijven LabForRent gevonden omdat ze niet alléén hun onderzoek- en testruimten aanbieden, maar ook de faciliteiten en apparatuur en eventueel ook (technische) ondersteuning. Verhuurders zijn dikwijls bereid te investeren om zo het gebouw aan te passen aan de wensen van potentiële huurders, zoals met het IFD systeem van HIGHCARE.
meer over IFD
 
Naast het aanbod van cleanrooms en labruimte zijn er ook dienstverleners die zich profileren op de website van LabForRent.
meer over LabForRent
 


 Terug

Werkwijze van HIGHCARE Cleanrooms

HIGHCARE gebruikt een internationaal erkend stappenplan om de belangrijkste fases te doorlopen en daarmee het risico op budgetoverschrijdingen te beperken.

Meer informatie