Bouwtijd cleanroom

cleanroom bouwtijd

Bouwtijd die nodig is voor de installatie van een HIGHCARE cleanroom varieert. Het werk wordt gedetailleerd uitgewerkt in een gedegen projectplanning. Daarin ligt vervat dat tussentijdse doelen helder zijn geformuleerd en dat alle bouw- en ontwerpactiviteiten zijn afgestemd op een zo kort mogelijke bouwtijd.
 

Bouwtijd tussen drie en zes maanden

HIGHCARE bouwt volgens de revolutionaire IFD bouwtechnologie; dat bekort aanzienlijk de bouwtijd; tussen drie en zes maanden. Een langere projecttijd wordt meestal veroorzaakt door het uitblijven van een definitief ontwerp, niet het bouwen op zich. Sinds 1994 bouwt HIGHCARE ‘lean and mean’, dit houdt in dat de projectbenadering en de werkzaamheden beperkt blijven tot de essentie. Resultaat telt en de sleutel tot succes is een projectrealisatie met een economisch interessante prijs en, uiteraard, inachtneming van de specificaties en randvoorwaarden.
 

Voortschrijdend inzicht

Samen met medewerkers van de opdrachtgever ontwerpt, ontwikkelt en bouwt HIGHCARE de nieuwe stofarme omgeving. De modulaire, schematische opbouw van het systeem geeft maximale flexibiliteit voor wijzigingen tijdens het ontwerp- en bouwproces. Bouwtijd en kosten kunnen eventueel beïnvloed worden door voortschrijdend inzicht. In nauw overleg met u willen we, door een gedegen ontwerpfase, dit zo veel mogelijk proberen te beperken.


 Terug

Werkwijze van HIGHCARE Cleanrooms

HIGHCARE gebruikt een internationaal erkend stappenplan om de belangrijkste fases te doorlopen en daarmee het risico op budgetoverschrijdingen te beperken.

Meer informatie