van schetsontwerp tot gebruiksklaar

Werkwijze

Werkwijze, schets ontwerp en bouwproces

HIGHCARE levert maatwerk cleanrooms op basis van uw eisen- en wensenpakket. Korte lijnen, één contactpersoon en een optimale overdracht van kennis zijn de hoofdkenmerken van de aanpak van HIGHCARE. Het bouwproces kan snel verlopen.

Een eerste stap op die weg is het in beeld brengen van uw plannen, door het maken van een 3D ontwerptekening. Via een hyperlink kunt u meekijken naar de vorderingen. Dit schetsontwerp wordt in overleg met u verder digitaal uitgewerkt. Dit proces verloopt snel en binnen enkele dagen krijgt u een duidelijk beeld van uw ontwerp. U loopt als het ware digitaal door de 3D ruimtes. Door een intensieve interactie over nadere details krijgt het ontwerp gestalte. HIGHCARE draagt graag kennis over en door de nauwe samenwerking groeit deze kennis wederzijds en daarmee de kwaliteit van het ontwerp. Zo ontstaan maatwerk cleanrooms.

 

HIGHCARE hanteert daarom het navolgende stappenplan:

 • 1. Het startpunt is een eenvoudige handmatige ruwe schets

  Een schets is een eenvoudig en praktisch element om het ontwerpproces te starten: een praatstuk. Deze wordt vooraf door u gemaakt of we maken deze ad hoc tijdens het kennismakingsgesprek. Tijdens deze bijeenkomst komen ook zaken aan de orde zoals waar de cleanroom komt te staan en hoe groot de diverse cellen, zoals de productieruimte en de diverse luchtsluizen, bij benadering worden. Wellicht bespreken we ook al het taakstellende budget en het gewenste moment van ingebruikname.

 • 2. Vaststellen van de norm of classificatie van de cleanroom

  Het vaststellen van de norm of classificatie van de cleanroom en de branche zijn van belang voor het aantal ondersteunende voorzieningen zoals sluizen en aansluitingen voor lucht en electriciteit.
  Is alléén stof belangrijk (anorganische materie), of vormen ook micro-organismen (organische materie) een risico? Elke branche kent zijn specifieke eisen.

  <ISO 14644>

 • 3. De eerste tekening van HIGHCARE

  HIGHCARE vertaalt uw schets in een tekening, het schetsontwerp, en laat u deze beoordelen. In nauw overleg met u optimaliseren we de tekening en zo ontstaat een definitief schetsplan.

 • 4. De basis voor een indicatieprijs

  Cleanrooms zijn altijd unieke ruimtes en daarom verschillen de gemiddelde prijsniveaus per vierkante meter. Opdrachtgevers ontvangen graag in een vroeg stadium een kostenindicatie en hebben een hekel aan meerwerk. Een schetsplan is de basis om een bruikbare indicatie prijs vast te stellen. Hierna volgt een conceptaanbieding, exclusief de gebouw gebonden kosten.

 • 5. Engineering voor een vast percentage van de prijs; later te verrekenen met de aanneemsom.

  HIGHCARE start op basis van een vaste vergoeding aan de engineering van de cleanroom. Dit noemen we de DQ-fase, design qualification, volgens een internationale werkwijze. De binnen-box wordt ontwerptechnisch geplaatst in het gebouw, de buiten-box. De prijs indicatie is gebaseerd op een stand-alone cleanroom exclusief aansluitleidingen en gebouwgebonden kosten.

 • 6. Het vaststellen van de voorzieningen per ruimte

  Voor de DQ-fase is het van belang de gewenste aansluitmogelijkheden (utilities) te bepalen. Het gaat hier over het verbruik per afname punt, de gelijktijdigheid, de locatie op de wanden en in het plafond. We berekenen de lichtsterkte op werkbladniveau en de drukcascade tussen de ruimtes onderling. Ook belangrijk is de circulatievoud van de lucht.

 • 7. Het bespreken en samenstellen van het definitieve ontwerp, de aanneemsom en de planning

  Aan het eind van de DQ-fase is de cleanroom volledig gedimensioneerd en zijn alle gegevens bekend. In overleg met de opdrachtgever wordt de aanneemsom en het definitieve ontwerp vastgesteld. Het project is gereed om uit te voeren.

  <checklist>

Vestigingsadres

Ellen Pankhurststraat 1A
5032 MD TILBURG
Nederland

 

KvK nr.56268629
BTW nr.NL852049572B01