Automatisering robotisering

11 mei 2015

Automatisering en robotisering van hoogwaardige processen in een cleanroom

Automatisering robotisering van hoogwaardige processen vindt plaats in cleanrooms. Het aandeel gerobotiseerde processen in stofarme ruimtes groeit. De automatisering is in deze omgeving minder kwetsbaar en het beperkt de kosten van slijtage en onderhoud.

Repetitief en robots

Repetitief werk is waar robots goed in zijn. Meestal saai en nauwkeurig werk, zoals inpakken, sorteren of controleren. Mensen met kunstzinnige, maatschappelijke en wetenschappelijke beroepen hoeven het minst te vrezen dat robots hun baan innemen.
Vooral mensen met administratieve en lagere dienstverlenende functies lopen het risico dat hun baan verdwijnt door automatisering. Het gaat dan bijvoorbeeld om tomatenplukkers, postsorteerders, boekhoudkundig medewerkers en verkopers.

Nieuwe banen

Economen zijn het erover oneens of verdere automatisering zal leiden tot werkloosheid, omdat er bij dergelijke processen ook nieuwe banen ontstaan. Door robotisering en automatisering verdwijnen de komende decennia banen.

Automation in de komende 10 tot 20 jaar

Onderzoek van de universiteit van Oxford over de Amerikaanse arbeidsmarkt is door Deloitte vertaald naar de Nederlandse situatie. De universiteit van Oxford bekeek in welke mate 702 verschillende beroepen geautomatiseerd kunnen worden. Experts op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica gaven bij ieder beroep aan of die kans laag, gemiddeld of hoog is.
De onderzoekers stellen dat het voor de beroepen die ‘hoog’ scoren waarschijnlijk is dat die de komende 10 tot 20 jaar volledig geautomatiseerd worden.

Werkwijze van HIGHCARE Cleanrooms

HIGHCARE gebruikt een internationaal erkend stappenplan om de belangrijkste fases te doorlopen en daarmee het risico op budgetoverschrijdingen te beperken.

Meer informatie